מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של אטומים ומולקולות - 117015

117015 - פיסיקה של אטומים ומולקולות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115203 פיסיקה קוונטית 1       מקצועות קדם
 
  115204 פיסיקה קוונטית 2       מקצועות צמודים


אטומים דו-אלקטרוניים ורב אלקטרוניים, מולקולות, אטומים בשדה אלקטרו- מגנטי, פיזור, שעונים אטומיים, קירור בעזרת לייזר, מלכודות אלקטרו- אופטיות, קירור בעזרת אידוי, רזוננסי פשבך, עיבוי בוזה - אינשטיין, משוואת גרוס - פיטייאבסקי ובוגוליובוב דה-ז'אן, ספקטרום העירורים של בוגוליובוב , סוליטונים, מערבולות מקוונטות.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:33:55