מקצוע מידע על מקצוע : שיטות נסיוניות במצב מוצק 1 - 117010

117010 - שיטות נסיוניות במצב מוצק 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116217 פיסיקה של מצב מוצק       מקצועות קדם


מסלול מחקר נסיוני במצב מוצק, החל מהכנת חומרים וכלה בחקר תכונותיהם בעזרת מגוון טכניקות נסיוניות. הכנת חומרים (גבישים, שכבות דקות), איפיון מבנה החומר, מיקרוסקופיה של פני שטח stm, afm , מדידות תובלה חשמלית ומגנטית, מדידות אופטיות של תהליכים מהירים ( psec ), שיפור היחס אות לרעש, טכניקות ריק וטמפרטורות נמוכות ופיזור ניאוטרונים.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:23:43