מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה מזוסקופית קוונטית - 117006 (Current)

117006 - פיסיקה מזוסקופית קוונטית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   (   מקצועות קדם
  115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
  115204 פיסיקה קוונטית 2 ו -    
) 116217 פיסיקה של מצב מוצק ו -    
 
  114217 פיסיקה של מצב מוצק       מקצועות זהים


דיפוזיה קוונטית - דיפוסית קופרון.
הולכה קוונטית: גישת קובו - לאנדאור - כוהן - תאולס.
תופעות בסיסיות: שרווין-שרווין, אהרונוב בוהם, פיזור אחורי קוהרנטי.
לוקליזציה חלשה: פלאקטואציות אוניברסלית בהולכה, התנגדות מגנטית.
לוקליזצית אנדרסון - אינטראקציות וחוסר סדר: זמן חיים של קוואזי חלקיק, הולכת מינהור אנומליה של צפיפות המצבים. תרמודינמיקה: זירמי התמד במתכות רגילות.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ד 15.02.2023 א
  ו 24.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 12:30-13:30 ב פרופ' אקרמן אריק הרצאה 10 11
502 פיסיקה 14:30-16:30 ד
502 פיסיקה 13:30-14:30 ב פרופ' אקרמן אריק תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
574092200 2007 cup e. akkermans and g. montambaux physics of electrons and photons

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:24:59