מקצוע מידע על מקצוע : שיטות ניסיוניות באלקטרונים מתואמים - 117004

117004 - שיטות ניסיוניות באלקטרונים מתואמים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  116217 פיסיקה של מצב מוצק       מקצועות קדם


שיטות מדידה מגנטיות: מדידת מיגנוט, רזוננס גרעיני או אלקטרוני ופיזור נויטרונים. הקשר בין הגדלים הנמדדים במעבדה לפונקציות קורלציה הניתנות לחישוב תאורטי. הקשר בין שיטות מדידה חשמליות לפונקציות הקורלציה הרלוונטיות.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
002082630 1990 springer c.p.slichter principles of magnetic resonance
051912200 1996 dover g.l.squires introduction to the theory of thermal neutron scattering

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:27:14