מקצוע מידע על מקצוע : אי לינאריות וכאוס - 117002

117002 - אי לינאריות וכאוס
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   (   מקצועות קדם
) 114101 מכניקה אנליטית ו -    
 
  115204 פיסיקה קוונטית 2       מקצועות צמודים


סוגי דינמיקה כאוטית: טורבלנטיות, אטרקטורים מוזרים (פרקטלים ומולטי פרקטלים) , מעבר בין צורות התנהגות שונות (לדוגמה: תורת הביפורקציות). תופעות רגולריות האופייניות למערכת לא ליניאריות (כגון: סוליטונים וסינכרונוזציה).
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
167142200 2002 cambridge university press e.ott chaos in dynamical systems

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:21:22