מקצוע מידע על מקצוע : אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה - 116354 (Current)

116354 - אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית   (   מקצועות קדם
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
 
  116130 מבוא לאסטרופיסיקה וקוסמולוגיה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מערכת השמש וכוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. המשוואות הבסיסיות של מבנה כוכבים. התפתחות כוכבים ויצירת ננסים לבנים, כוכבי ניוטרונים וחורים שחורים. יצירת כוכבים מעננים מולקולאריים. שביל החלב וגלקסיות אחרות. מרכזי גלקסיות פעילים וחורים שחורים מסיביים. צבירי גלקסיות, מסה אפלה ומבנה היקום בסקלה גדולה. תיאורית המפץ הגדול וחידת האנרגיה האפלה.


הערות
מתרגלת אחראית: ג'וליה סאלח.
בודקת תרגילים: ג'וליה סאלח.




מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ג 07.02.2023 א
  א 05.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
323 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ' בכר אהוד הרצאה 10 11
323 פיסיקה 15:30-16:30 ד
323 פיסיקה 16:30-17:30 ד גב סאלח ג'וליה תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2007 addison wesley b.w. carroll and d.a. ostlie an introduction to modern astrophysics

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:08:22