מקצוע מידע על מקצוע : ביו-פיסיקה של התא - 116321

116321 - ביו-פיסיקה של התא
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות קדם
 
  336550 ביופיזיקה חישובית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


מבוא לתא הביולוגי:מרכיבים,מבנה ודינמיקה. כוחות ביומולקולריים ואינטראקציות. שיטות ניסיוניות בביופיסיקה: מיקרוסקופיית אור ואלקטרונים, מדידת כוחות. ביומכניקה ויצירת כוחות בתא. שלד התא: מבנה,תכונות מכאניות ויצירת כוחות ע"י פלמור. מנועים מולקולרים:מודלים,התנהגות קולקטיבית,פעילות השריר. תנועת תאים, תנועת תאים המבוססת על פלמור.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2001 sinauer assoc. j. howard mechanics of motor proteins of the cytoskeleton

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:28:43