מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בפיסיקה ניסויית 1 - 116163

116163 - נושאים בפיסיקה ניסויית 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  115204 פיסיקה קוונטית 2       מקצועות קדם


הסילבוס יפורסם בתחילת כל סמסטר בו ינתן הקורס.


נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:00:11