מקצוע מידע על מקצוע : נושאים בפיסיקה תיאורטית 1 - 116161

116161 - נושאים בפיסיקה תיאורטית 1
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יפורסם בתחילת כל סמסטר בו ינתן הקורס.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:50:31