מקצוע מידע על מקצוע : שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיסיקה - 116105

116105 - שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיסיקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114075 פיסיקה 2ממ       מקצועות קדם
  114076 פיסיקה 2פ'     או
 
  114103 שיטות סטטיסטיות ונומריות בפיסיקה       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


תורת ההסתברות:קומבינטוריקה,הסתברות מותנית,משפט bayes,משתנים אקראיים בדידים ורציפים,חוק המספרים הגדולים.
התפלגויות בסיסיות:בינום,פואסון, גאוס,ברייט-ויגנר,חי ושימושיהם בפיסיקה.
שגיאות: סטטיסטיות וסיסטמטיות, משפט הגבול המרכזי.
תורת הדגימה: מעריכים,חי בריבוע,נראות מקסימלית. הפרדת אות מרקע בניסוי פיסיקלי. שיטות סימולציה (מונטה קרלו) מתקדמות.
רשתות נוירונים מלאכותיות בבעיות פיסיקליות. אופטימיזציה של אות ורעש. אינטגרציה נומרית. בחינת השערות והסקת חוקים פיסיקליים מתוך נתונים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
5272812 חובה 1989 john wiley and sons r.j. barlow statistics

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:18:22