מקצוע מידע על מקצוע : פיזיקה חישובית - 116094 (Current)

116094 - פיזיקה חישובית
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  118094 פיסיקה חישובית       מקצועות זהים


2. שימושים בפיסיקה. מערכות דינמיות לא לינאריות. זרימה מערבלית.
1. חזרה על יסודות האנליזה הנומרית. תכנות מדעי. מודלים במכניקה סטטיסטית. מערכות קשיחות. בעיות רב מימדיות.
3. הקדמה לפתרון בעיות על מחשבים וקטוריים ומקביליים.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 14:30-16:30 ג פרופ' לאור ארי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1986   press flannery teukolsky and vetterling numerical recips - the art of scientific
      roach 6791 computational fluid dynamics

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:20:52