מקצוע מידע על מקצוע : טכנולוגיות קוונטיות - 116083 (Current)

116083 - טכנולוגיות קוונטיות
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  115204 פיסיקה קוונטית 2       מקצועות קדם


מבוא לאינפורמציה קוונטית ואינטראקציה של אור וחומר. שימושים של תורת הקוונטים במחשוב, סימולציות, תקשורת והצפנה, ומדידות מדויקות. מימושים פיסיקליים מובילים: מעגלי מוליכות-על, יונים ואטומים קרים, מרכזי צבע, נקודות ובורות קוונטים, פוטונים ומערכות מכאניות. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא.
2. לתכנן ניסויים פשוטים בקיוביטים קוונטיים אופטיים, של על מוליכים, של יונים ואטומים.
3. לחשב תכונות פיזיקליות בסיסיות של קיוביטים פיזיקליים מסוגים שונים.


הערות
בחינה בתיאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 14:30-16:30 א פרופ'ח שגיא יואב הרצאה 10 10

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 09:11:52