מקצוע מידע על מקצוע : פיזיקה של לייזרים ואופטיקה קוונטית - 116041 (Current)

116041 - פיזיקה של לייזרים ואופטיקה קוונטית
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  114210 אופטיקה   (   מקצועות קדם
) 115203 פיסיקה קוונטית 1 ו -    
 
  116003 פיסיקה של לייזרים       מקצועות ללא זיכוי נוסף


קוהרנטיות, קרינה וחומר מגביר במשוואות מקסוול, אלומות אור גאוסיות, תנע זויתי אורביטלי של אלומות אור, מהוד פברי-פרוט, מהודים אופטיים, תיאור קוונטי של אינטראקציה של קרינה וחומר, משוואות קצב של תווך אטומי, רווית הגבר, הלייזר, לזירה רב-אופנית, פולסי לייזר קצרים ונעילת אופני לזירה.

תוצאות למידה
בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא.
2. לתכנן ניסויים פשוטים במערכות של לייזרים.
3. לחשב תכונות פיזיקליות של לייזרים והקרינה הנפלטת מהם.


הערות
מתרגל אחראי: מתן אבן צור.
בדיקת תרגילים: מתן אבן צור.
בקורס תינתן שעת סדנה בתאום עם הסט.
מתרגל סדנה: מתן אבן צור.
מועדי בחינות 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
שעת בחינה יום תאריך מועד
  ו 03.02.2023 א
  ד 15.03.2023 ב

מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 10:30-12:30 ב פרופ' מ שגב מרדכי הרצאה 10 11
502 פיסיקה 09:30-10:30 ה
502 פיסיקה 12:30-13:30 ה מר אבן צור מתן תרגול 11


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2007 oxford univeersity press amnon yariv optical electronics in modern communications

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:22:27