מקצוע מידע על מקצוע : אינפורמציה קוונטית מתקדמת - 116040 (Current)

116040 - אינפורמציה קוונטית מתקדמת
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  116031 מבוא לאינפורמציה וחישוב קוואנטים       מקצועות קדם
  236990 מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית     או


ערוץ תקשורת קוונטי, דואליות בין ערוץ למצבים, העתקות חיוביות בהחלט, תיקון שגיאות (knill-laflamme,stabilizer,), אנטרופיה ותכונותיה, מצבי מצרר, וחישוב חד סטרי במצבי מצרר, המשפט האדיאבטי, חישוב אדיאבטי, מערכות פתוחות , קראוס, משואת לינדבלט, תיקוני שגיאות טופולוגים, toric code , הוכחות אבטחה, רשתות טנסוריות, מצבים טופולוגיים, מחלקות סיבוכיות קוונטיות qma bqp בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא.
2. לבנות אלגוריתמים פשוטים לתיקון שגיאות במערכות קוונטיות.
3. להשתמש בארגז הכלים הסטנדרטי של תורת האינפורמציה הקוונטית.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
620 פיסיקה 12:30-14:30 ג ד"ר ארד איתי הרצאה 10 10


ספרי לימוד
ספר חובה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
חובה 2010 cambride university michael a. nielsen and isaac l. chuang quantum computation and quantum information .edition: 10th anniversary ed

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:30:49