מקצוע מידע על מקצוע : מבנים קוונטיים במוליכים למחצה - 116036

116036 - מבנים קוונטיים במוליכים למחצה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.5
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י הגשת עבודת גמר.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות קדם
  116217 פיסיקה של מצב מוצק     או


הקדמה, מבנים ננומטריים במוליכים למחצה, איפיון מבנים קוונטיים, מצבים אלקטרוניים במוליכים למחצה ננומטריים, סימום וסטטיסטיקה במבנים קוונטיים, תובלה של נושאי מטען, תכונות אופטיות, בקרה קוהרנטית של מטענים במבנים קוונטיים של מוליכים למחצה. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא.
2. לתכנן ניסויים פשוטים במבנים ננומטרים.
3. לחשב תכונות אופטיות ואלקטרוניות של מבנים ננומטרים.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1989   mcgill, t.c growth and optical propertiec of wide-gap ii-vi low -dimensional semiconductors

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:36:08