מקצוע מידע על מקצוע : מערכות קוונטיות מקרוסקופיות - 116034

116034 - מערכות קוונטיות מקרוסקופיות
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
1       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות קדם
  116217 פיסיקה של מצב מוצק     או
 
  117021 על-מוליכות ועל-נוזליות       מקצועות ללא זיכוי נוסף


מבוא היסטורי. גילוי ניסיוני של מוליכות על ונוזליות על, גזים בגבול הקלאסי ובגבול הקוונטי. אורך הגל של de broglie ,עיבוי bose-einstein והוכחות הניסיוניות לקיומו, תכונות ניסיוניות של הליום 4 על-נוזלי, מודל שני הנוזלים,קריטריון landau לעל-נוזליות והעירורים היסודיים של על-נוזל,על-נוזל מסתובב .תכונותיו של הליום 4 כנוזל קוונטי מקרוסקופי,תכונות אלקטרומגנטיות ותרמודינמיות בסיסיות של מוליך על, התיאוריה המיקרוסקופית של bcs והשלכותיה,אלקטרודינמיקה של מוליכי-על ע"פ london וקוונטיזציה של השטף המגנטי,המודל של pippard ואורך הקוהרנטיות, מוליכי על מסוג i ומסוג ii, זרמים קריטיים ודינמיקה של שטף מגנטי במוליכי על, אפקט josephson, צומת josephson כהתקן קוונטי מקרוסקופי, על מוליכות בטמפרטורות גבוהות, הקשר בין המודל של london ותיאוריה מעברי פאזה של גינזבורג-לנדאו. בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל:
1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא.
2. לתכנן ניסויים פשוטים.
3. לחשב תכונות פיזיקליות בסיסיות של חומרים קוונטיים מיקרוסקופיים.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב


ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1990 asam hilger d.r tilley and j. tilley superfluidity and soperconductivity

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:27:02