מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקה-אביב - 116030

116030 - סמינר בפרקים נבחרים בפיסיקה-אביב
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר והגשת עבודת גמר.


  115204 פיסיקה קוונטית 2       מקצועות קדם
 
  114204 תורת הקוונטים 2       מקצועות זהים


הערה : הקורס אינו מיועד לדוקטורנטים.

הרצאות סמינריות ע"י הסטודנטים על פי מאמרים על תגליות ופריצות דרך שנתפרסמו לאחרונה בספרות המקצועית והסמי-פופולרית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 10:21:50