מקצוע מידע על מקצוע : מבוא לביופיסיקה - 116029 (Current)

116029 - מבוא לביופיסיקה
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות קדם
 
  056387 מבוא לביופיסיקה למהנדסים כימיים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  336550 ביופיזיקה חישובית       מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)


הפיסיקה העומדת בבסיס תאים ביולוגיים, כוחות הבין-מולקולריים והביופיסיקה של אבני הבנין: חלבונים וקרומים. תופעות מעבר במערכות ביולוגיות, קינטיקה של אנזימים ויצירת תבניות מסודרות מאי הסדר המולקולרי. תהליכים חשמליים: מתעלות יונים לתאי עצב ורשתות עצביות.


הערות
בחינה בתאום עם המרצה.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
502 פיסיקה 16:30-17:30 א פרופ' בראון ארז הרצאה 10 11
502 פיסיקה 12:30-14:30 ג
502 פיסיקה 17:30-18:30 א פרופ' בראון ארז תרגול 11


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2150232 1994 addison-wesley safran, samuel a. s. safran, statistical thermodynamics of surfaces , interfaces, and membranes
5996512 1991 addison-wesley nossal, ralph j. nossal and lecar, molecular and cell biophysics

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:37:50