מקצוע מידע על מקצוע : פיסיקה של זורמים - 116027

116027 - פיסיקה של זורמים
נקודות
זיכוי
3.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
4     1 3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  114036 פיסיקה סטטיסטית ותרמית       מקצועות קדם
 
  104191 מכניקת הרצף       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  104210 מכניקת הרצף      


מבוא לפיסיקה של זורמים: העקרונות העומדים בבסיס המצב הנוזלי ותופעות מעבר של חום, מסה ותנע. דינמיקה ומשוואות התנועה של נוזלים, חוקי שימור וגדלים אינוורינטים. אי יציבות והתפתחות תופעות הטורבולנציה.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 30/09/2022 בשעה 08:29:52