מקצוע מידע על מקצוע : דיסטריבוציות, התמרת פוריה ושימושיהם - 109001

109001 - דיסטריבוציות, התמרת פוריה ושימושיהם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104165 פונקציות ממשיות       מקצועות קדם
  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית     או
נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:04:02