מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במשו" דיפ" חלק" 2 - 108940

108940 - נושאים נבחרים במשו' דיפ' חלק' 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
5       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

הסילבוס יקבע בכל פעם שהקורס ינתן.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
2429002 1985   volpert and hudjaev analysis in classes of discontinuous functios

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:43:14