מקצוע מידע על מקצוע : סדנא במתמטיקה 1 - 108930

108930 - סדנא במתמטיקה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

בסדנא יטופלו שטחים שונים של המתמטיקה בדרך של הצגת בעיות ופתרון מודרך שלהן. הנושאים שייבחרו יהיו בשטחים מרכזיים במתמטיקה מתוך הדגשה על שטחים קלאסיים ואינטרדיסציפלינריים. הנושאים בהם יטפלו בסדנא יהיו שונים כל פעם שהסדנא תינתן.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:32:21