מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים במשוואות דיפרנציאליות חלקיות - 108915

108915 - נושאים נבחרים במשוואות דיפרנציאליות חלקיות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104030 מבוא למשוואות דיפרנציאליות חלקיות       מקצועות קדם


נושאים מתקדמים במשוואות דיפרנצאליות חלקיות אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:31:01