מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתורת הבקרה - 108912

108912 - נושאים נבחרים בתורת הבקרה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בתורת הבקרה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:41:41