מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בטופולוגיה - 108911

108911 - נושאים נבחרים בטופולוגיה
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104142 מבוא למרחבים מטריים וטופולוגיים       מקצועות קדם


נושאים מתקדמים בטופולוגיה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר ב' תשע"ז: נושאים בתורת החבורות הגאומטרית.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:09:24