מקצוע מידע על מקצוע : תורת הקשרים - 108739

108739 - תורת הקשרים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

התורה הקלסית של קשרים. סינגולריות של היפר-משטחים קומפלקסיים, מערכות דינמיות, תורת תרסטן של דיפאומורפיזמים של משטחים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:47:06