מקצוע מידע על מקצוע : סמינר בתורת הגרפים - 108733

108733 - סמינר בתורת הגרפים
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
2.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104286 קומבינטוריקה       מקצועות קדם
נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:24:57