מקצוע מידע על מקצוע : מרחבי אינטרפולציה ושימושיהם - 108724

108724 - מרחבי אינטרפולציה ושימושיהם
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

משפטי ריס-תורין ומרסינקייביץ, אינטרפולציה ממשית ומרוכבת והקשרים ביניהן, שימושים לאנליזה הרמונית, חבורות למחצה של אופרטורים, תורת הקירובים ומכניקה קוואנטית.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:15:48