מקצוע מידע על מקצוע : פרקים נבחרים בתורת המטריצות - 108709

108709 - פרקים נבחרים בתורת המטריצות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

סמסטר ב' תשע"ח: תורה ספקטרלית של גרפים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:17:53