מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה למדעי החברה 2 - 108377

108377 - מתמטיקה למדעי החברה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מושגי יסוד בחשבון דיפרנציאלי. שימושים. חשבון אינטגרלי. שימושים.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:15:11