מקצוע מידע על מקצוע : מתמטיקה למדעי החברה 1 - 108376

108376 - מתמטיקה למדעי החברה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
      1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  090110 מתימטיקה למדעי החברה 1       מקצועות ללא זיכוי נוסף
  094439 מתימטיקה למדעי החברה 1      


תורת הקבוצות (איחוד, חיתוך, הפרש, משלים). אלגברה לינארית: וקטורים, מטריצות, דטרמיננטים. מערכות משוואות לינאריות. טרנספורמציות לינאריות. גרעין ותמונה. ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים. שימושים במדעי החברה.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 00:12:51