מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה הרמונית מופשטת - 108371

108371 - אנליזה הרמונית מופשטת
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:28:46