מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה הרמונית מופשטת - 108371

108371 - אנליזה הרמונית מופשטת
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:56:39