מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה פונקציונלית להנדסת חשמל - 108327

108327 - אנליזה פונקציונלית להנדסת חשמל
נקודות
זיכוי
2.5
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3     1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

מרחבים נורמים. מרחבי הילברט. אופרטורים לינאריים. אופרטורים צמודים. אלמנטים של תורה ספקטרלית במרחבי הילברט. שימושים.


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
        פרופ'ח קרופורד ניקולאס הרצאה 10 10
          תרגול 10

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:50:38