מקצוע מידע על מקצוע : מערכות דינמיות 1 דינמיקה המלטונית - 106960

106960 - מערכות דינמיות 1 דינמיקה המלטונית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
3       3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

משוואות המכניקה הקלסית, פורמליזם של לגרנג' והמילטון. גיאומטריה סימפלקטית. טרנספורמציות קנוניות ופונקציות יוצרות. שיטת המילטון יעקובי, מערכות אינטגרליות, סטוכסטיזציה ויסודות kam.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
9623702 1982 springer-verlag v.i.arnold mathematical methods of classical mechanics

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:16:23