מקצוע מידע על מקצוע : אנליזה פונקציונלית - 106942

106942 - אנליזה פונקציונלית
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104276 מבוא לאנליזה פונקציונלית       מקצועות קדם


מרחבי בנך, המרחב הצמוד, משפט baire ומשפט ההעתקה הפתוחה, משפט אוורבך הלמה של ריס, משפט האן-בנך, רפלכסיביות, התכנסות חלשה, משפט הגרף הסגור. אפיון , ( k )c, משפט אלאוגלו, קריין-מילמן. מטריזביליות של טורולוגיות חלשות, אלגבראות בנך, ספקטרום, אידיאלים, חשבון הולומורפי, אלגברה (x)c אלגבראות בנך אבליות, העתקת גלפנד.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב


ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה מוציא לאור מחברים ספר
142002 אקדמון וויס-לינדרשטראוס-פזי אנליזה פונקציונלית מרחבי הילברט ובנך

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:53:27