מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באנליזה - 106941

106941 - סמינר באנליזה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

נושאים באנליזה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ז: שימושים של אנליזה הרמונית בתורה ארגודית. סמסטר ב' תשע"ט: the winding number.


נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 22:50:15