מקצוע מידע על מקצוע : סמינר באנליזה - 106941 (Current)

106941 - סמינר באנליזה
נקודות
זיכוי
2.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  2     2 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר.

נושאים באנליזה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ז: שימושים של אנליזה הרמונית בתורה ארגודית. סמסטר ב' תשע"ט: the winding number.


הערות
הקורס יועבר בשפה האנגלית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 08:30-10:30 ב ד"ר גכטמן איליה הרצאה 10 10
          פרויקט 10

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:13:28