מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באנליזה מתמטית 4 - 106937

106937 - נושאים נבחרים באנליזה מתמטית 4
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים נבחרים באנליזה מתמטית אשר יקבעו בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ז: צורות נורמליות בגיאומטריה דיפרנציאלית מקומית ותורת בקרה גיאומטרית. סמסטר ב' תשע"ח: חברבורות סמסטר א' תשע"ט: הנפח של גופים קמורים.


נערך בתאריך 28/01/2022 בשעה 23:33:14