מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באנליזה מתמטית 3 - 106936

106936 - נושאים נבחרים באנליזה מתמטית 3
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים נבחרים באנליזה מתמטית אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר ב' תשע"ז: גיאומטריה ספקטרלית דרך הלפלסיאן.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:01:59