מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בהסתברות - 106935

106935 - נושאים נבחרים בהסתברות
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בהסתברות אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ז: גבולות מנורמלים, משפטי גבול מרכזי וחריגות גדולות.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:14:36