מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בגאומטריה אלגברית - 106934

106934 - נושאים נבחרים בגאומטריה אלגברית
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בגאומטריה אלגברית אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:13:46