מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בטופולוגיה 2 - 106933 (Current)

106933 - נושאים נבחרים בטופולוגיה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בטופולוגיה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ז: קוהומולוגיה חסומה מנקודת מבטן של אלגברה, תורת המידה, טופולוגיה, גיאומטריה ואנליזה פונקציונלית.


מערכת שעות לסמסטר 01/2022 , 2202/2023 חורף תשפ"ג
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
719 אמדו 13:30-15:30 ג פרופ' שגיב מיכה הרצאה 10 10
719 אמדו 10:30-11:30 ה

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:12:43