מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בטופולוגיה 2 - 106933

106933 - נושאים נבחרים בטופולוגיה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בטופולוגיה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ז: קוהומולוגיה חסומה מנקודת מבטן של אלגברה, תורת המידה, טופולוגיה, גיאומטריה ואנליזה פונקציונלית.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:11:27