מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באלגברה 2 - 106932

106932 - נושאים נבחרים באלגברה 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים באלגברה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר א' תשע"ט: תורת הקטיגוריות. סמסטר ב' תש"ף: קוהמולוגיה של חבורות בראור ( brauer ) של שדה.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:09:27