מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באלגברה 1 - 106931

106931 - נושאים נבחרים באלגברה 1
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים באלגברה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר ב' תשע"ז: המבנה של חבורות ליניאריות נ"ס. סמסטר א' תשע"ח: קומפלקסי רמנוג'ן ומרחבים רב ממדיים.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:06:34