מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באנליזה 2 - 106929 (Current)

106929 - נושאים נבחרים באנליזה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים באנליזה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר ב' תש"ף: symmetries of geometric structures .


מערכת שעות לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב
חדר בניין מועד יום מרצה תרגיל
הרצאה
מס. קבוצת
רישום
    10:30-12:30 ב פרופ' ששון יגאל הרצאה 10 10
    14:30-15:30 ג

נערך בתאריך 24/01/2022 בשעה 21:01:30