מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים באנליזה 2 - 106929

106929 - נושאים נבחרים באנליזה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות
אפשרות לקריאה מודרכת

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים באנליזה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע. סמסטר ב' תש"ף: symmetries of geometric structures .
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 02/2021 , 2021/2022 אביב תשפ"ב

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 14:06:12