מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2 - 106928

106928 - נושאים נבחרים בקומבינטוריקה 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
א
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בקומבניטוריקה אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.
מערכת שעות לסמסטרים
סמסטר קודם מידע סמסטריאלי לסמסטר 01/2021 , 2021/2022 חורף תשפ"ב

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:18:14