מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתורת המספרים 2 - 106927

106927 - נושאים נבחרים בתורת המספרים 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בתורת המספרים אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 16:14:05