מקצוע מידע על מקצוע : נושאים נבחרים בתורת המספרים 2 - 106927

106927 - נושאים נבחרים בתורת המספרים 2
נקודות
זיכוי
3.0
 
ניתן
בסמסטר
ב
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

נושאים מתקדמים בתורת המספרים אשר יקבעו מחדש בכל פעם שהקורס יוצע.


נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:16:00