מקצוע מידע על מקצוע : פונקציות מרוכבות של מספר משתנים מרוכבים 2 - 106922

106922 - פונקציות מרוכבות של מספר משתנים מרוכבים 2
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.

פתרון בעית עבור תחום פסבדו-קמורי הערכות 2l עבור האופרטור משפטי קיום ורגולריות. תכונות לוקליות של פונקציות הולומורפיות: חוג הנבטים של פונקציות הולומורפיות, משפט ההכנה של ווירשטרס. אלומות ( sheaves ), רזולבנטות, קוהומולוגיה. אלומות אנליטיות קוהרנטיות על יריעות שטיין.
ספרי לימוד
מספר קטלוג בספריה שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1872402 1973 variables. north-holland lars hormander an introduction to complex analysis in several
9700112 1990 wadoworth and brooks robert gunning holomorphic functions of several complex variables

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:02:02