מקצוע מידע על מקצוע : שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה - 106921

106921 - שיטות הסתברותיות בקומבינטוריקה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104222 תורת ההסתברות       מקצועות צמודים


שמושים ללינאריות התוחלת: מספרי רמזי ותחרויות. שיטות ההשמטה והמומנט השני. אי שויונים להטיות גדולות ושמושים למספר הכרומטי. גרפים מקריים. הלמה הלוקלית. שיטות רנדומיות למחצה - משפט רודל.
ספרי לימוד
שנת הוצאה מוציא לאור מחברים ספר
1987 siam j. spencer 01 lectures on the probabilistic method.

נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:57:03