מקצוע מידע על מקצוע : בעיות וריאציה - 106916

106916 - בעיות וריאציה
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
        3 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  104165 פונקציות ממשיות       מקצועות קדם


טפול בבעיות אכסטרמליות בשיטות קמירות. שיטת הדואליות ושיטת הרלקסציה. דיוו בדוגמאות שונות (הקשורות בבעיות במד"ח. בעיות זרימה וכו') תוך יישום השיטות הנ"ל. תאור בעית הומוגניזציה ודוגמאות.
ספרי לימוד
מוציא לאור מחברים ספר
  ekeland and temam convex analysis and variational problems

נערך בתאריך 29/01/2022 בשעה 01:05:49