מקצוע מידע על מקצוע : מבנה מחשבים ס" - 106867

106867 - מבנה מחשבים ס'
לא ינתן השנה
נקודות
זיכוי
3.0
 
עבודת
בית
פרויקט
או סמינר
מעבדה תרגול הרצאה  
  1   1 2 שעות
שבועיות

קביעת הציון עפ"י מעקב במשך הסמסטר ובחינה סופית.


  236267 מבנה מחשבים       מקצועות ללא זיכוי נוסף
 
  237267 מבנה מחשבים       מקצועות זהים


מדדי ביצועים והקשר בינם לבין ארכיטקטורות, שיטות למדידת ביצועים. תלויות בקרה וחיזוי קפיצות. עקרון זרם מידע (dataflow) שבירת תלויות מדומות. מעבדים סופרסקלרים (out-of-order, vliw) מערכת הזיכרון ומערכת האחסון. טכנולוגיות זיכרון ומגבלותיהן, זכרונות מטמון, היררכיית מטמונים, קוהרנטיות מטמונים וקונסיסטנטיות זיכרון. זיכרון מדומה, תרגום מהיר של כתובות (tlb), הרחבות למכונות וירטואליות. ריבוי חוטים בחומרה (smt,gpgpu) מעבדים בעלי קונפיגורציה משתנה (fpga, cgra).

תוצאות למידה
בסיום הקורס, הסטודנט יהיה מסוגל להבין:
1. את אבני הבנין של המחשב, את אופן העבודה של מעבדים מודרנים, ושיטות לתכנון.
2. מדדים לביצועי מעבדים ומערכת המחשב.
3. חשיבה ביקורתית בתכנון מעבדים ושיקולי תכנון מערכתיים.
4. הקשרים וההשפעות ההדדיות בין רכיבי המעבד ומערכת המחשב.


נערך בתאריך 05/10/2022 בשעה 15:31:41